Tilbage
Ane 1791 Anne Rasmusdatter Sommerfeldt
Ane 1791 Anne Rasmusdatter Sommerfeldt

ane1791 Anne Rasmusdatter Sommerfeldt
Ane
1791

 Morfar Thorkild 
 

Anne Rasmusdatter Sommerfeldt
(1680-1748 67 år)
Ægtebarn - Uægte barn - Horeunge
Vis på anetavlen
Stilling: 
Bosat:
         
 1704    Haurholm, Vrejlev sogn.
    1706-1711    Lund præstegård, ditto.
    1713-1721    Vester Mellerup, Jerslev sogn.
    1725-1728    Dybvad, Skæve sogn
    1742-1763    Lille Nygård, Serritslev sogn.
    Køber Lille Nygård i 1742, og sælger den til sin svigersøn Herman Frederich               Coucheron i 1763.

Født : okt 1680
Døbt: 
Konfirmeret: 
Gift: 1707 Vrejlev kirke
Død : jan 1748 Serritslev sogn.Lille Nygård
Begravet : 1748 Serritslev kirke
Alder : 67 år
Døds årsag : 

Ægtefælle 
link: Christen Jensen Bastholm/1670-1728
Forældre
link : Rasmus Nielsen/ca 1650-? & Anna/ca 1650
-?
Søskende
link : 2:
Inger Rasmusdatter Sommerfeldt/ansl.1655-1711
Anders Rasmussen Sommerfeldt/1681-1761

Ane barn
link Geirtrud Christensdatter Bastholm/1715 - 1797

Børn link : 9:
Rasmus Christensen Bastholm/1705-1737
Nicolai Abraham Christensen Bastholm/1706-1751
Jens Christensen Bastholm/1708-?
Hans Christensen Bastholm/1710-1798
Niels Christensen Bastholm/1713-1787
Geirtrud Christensdatter Bastholm/1715 - 1797
Anne Margrethe Christensdatter Bastholm/1717-1793
Inger Margrethe Christensdatter Bastholm/1719-1806
Jens Christensen Bastholm/1721-1731

Specielt:
Geni:
Anne's Side
link 

Til Anetræets top 
link :
Sidst Opdateret:

Warning: filemtime() [function.filemtime]: stat failed for ane1791.php in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 20

Warning: fopen(../../Thora/aner/txt/ane1791.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 21

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 22

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 23
Wednesday December 22 2021 15:04:41


Warning: file_get_contents(txt/counter1791.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 30

Warning: fopen(../../Thora/aner/txt/counter1791.txt) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 35

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 36

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/aner/ane1791.php on line 37
350

gren-ane1791

Ane 1791 Ane-Grentræ
DÅB:
Sted og år:


her

KONFIRMERET:
Sted og år:
GIFT:
Sted og år:
DØD:
Sted og år:
FOLKETÆLLINGER:
Sted og år:
TILGANGS OG AFGANGS LISTER:
Sted og år:
FAMILY SEARC:DIVERSE:


Skøde og panteprotokol for Børglum-Jerslev Herred.B28-sp1 folie 161.1742
d. 28 juni blev ligeledes læst efterskrevne Skrivelse : No. 1 F5 tirs. En halv rixdl.. Jeg underskrevne Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches efterladte enke boende i Calum Nørgård kiendes og her med vitterligiør, at have transporteret fra mig og mine arvinger til Madame Anne Rasmusdatter Sl. Christen Bastholms Efterladte, Velædle og Velær. Liutenant Gregers Molescky hans til mig udgivne Skiøde dat. Lille Nygård do. 29. okt. 1739, på bemte. Lille Nygård med alt tilhørende hartkorn og Eiendom, aldt i følge bemelte Liutenant Gregers Molescky skiødes indhold, thi kendes jeg og mine arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Rætt eller Rættighed, at have til Afbemte. Velær. Lieutnt. Gregers Molescky Skiøde, ellernoget af dets indhold, sådan madame Anne Rasmusdatter mig derfor fornøigeig haver betalt hvorfor hun efter Skiødes indhold bliver samme Lille Nygård med sit underliggende tilhørende, dets til Bekræftelse un der min hånd og Signette min kiere Datters mand Ole Larsen på Sejlstrup og Christen Johansen til Smidstrup, dette ved mig til vitterlighed at underskrive og forsiegle. Calum den 19. Octob. 1742. Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches. L.S. Efter Begiering til Vitterlighed underskriver : Olle Larsen L.S. Christen Johansen. L.S.

***
Skøde og panteprotokol for Børglum-Jerslev Herred.            B28-sp1 folie 161.1742 
d. 28 juni blev ligeledes læst efterskrevne Skrivelse : No. 1 F5 tirs. En halv rixdl.. Jeg underskrevne Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches efterladte enke boende i Calum Nørgård kiendes og her med vitterligiør, at have transporteret fra mig og mine arvinger til Madame Anne Rasmusdatter Sl. Christen Bastholms Efterladte, Velædle og Velær. Liutenant Gregers Molescky hans til mig udgivne Skiøde dat. Lille Nygård do. 29. okt. 1739, på bemte. Lille Nygård med alt tilhørende hartkorn og Eiendom, aldt i følge bemelte Liutenant Gregers Molescky skiødes indhold, thi kendes jeg og mine arvinger ingen ydermere Lod, Deel, Rætt eller Rættighed, at have til Afbemte. Velær. Lieutnt. Gregers Molescky Skiøde, eller noget af dets indhold, sådan             madame Anne Rasmusdatter mig derfor fornøigeig haver betalt hvorfor hun efter                       Skiødes indhold bliver samme Lille Nygård med sit underliggende tilhørende, dets til Bekræftelse un
der min hånd og Signette                 min kiere Datters mand Ole Larsen på Sejlstrup og Christen Johansen til Smidstrup, dette ved mig til vitterlighed at underskrive og forsiegle.
Calum den 19. Octob. 1742.
Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches.   L.S.

Efter Begiering til Vitterlighed underskriver :     Olle Larsen   L.S.       Christen Johansen.   L.S.
d.28.Juni læst efterskrevne Skiøde _____ lydende. No. 1 En halv Rixdl. 1763. Jeg underskrevne Anne Rasmusdatter Sommerfeldt, Sal. Christen Bastholms, kiendes og hermed vitterliggiør, at have solgt, som jeg og herved Sælger, Skiøder og aldeeles fra mig og mine arvinger afhænder til min kiere Sviger Søn Herman Frederich Coucheron og hans arvinger, et mig tilhørende stæd med lade og Rollingshuus ieg selv beboer i Underaare i Serrits­lev Sogn Lille Nyegaard kaldet, ansatt for 1 alb. hartkorn med ald dens herlighed i følge den mig givne Skiøde af Dorthe Christensdatter Sl. Peder Mørches, ____ dato 14. octobe 1742 hvilket stæd og Eiendom med alle sine rette tilleggelsser som saa tillegges, og af Arrilds Tiid med retter haver tillagt saaledes som nu forefindes, ____ intet i nogen maade. Undtagen, ____ min kiære Sviger søn og arvinger skal og maae have, nyde, bruge og beholde til uigenkaldelig Eiendom Siden ieg af meer bemte. min Sviger Søn efter sluttet kiøb og accordt haver bekommet der for 66 rd. Skriver sex og tredsindstyve rdr. Thi forbinder mig og mine arvinger. eftter det mig meddelte Skiøde som overmeldte er, at frie, frelse, hiemle og fuldkommenlig tilstaar hannem og hans arvinger samme stæd og Eiendom for hver mands tiltale, som derpaa med rette i nogen maade kand tale. Til bekræftelse haver ieg dette mit Skiøde med egen haand underskrevet, samt ____ min Søn Niels Bastholm og Peder Nielsen begge med mig til Vitterl
ighed at underskrive og forsiegle.
Lille Nyegaard den 15.september anno 1763.    Anne Sommerfeldt Sl. Bastholms  L.S.
Efter Begiering underskriver og forseigler    Niels Bastholm L.S. Peder Nielsen L.S.

Sidst Opdateret:
Wednesday December 22 2021 22:17:03

1102


Warning: include(/var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/kode.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/specielt/ane1791/ane1791spec.php on line 457

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/kode.php' for inclusion (include_path='.') in /var/www/aros-innovation.dk/public_html/Stam/stam-2012-Opdelt/Thora/specielt/ane1791/ane1791spec.php on line 457